Temeni si conditii

DEFINITII SI TERMENI

Pelso-Lexy.ro este proprietatea comerciala a S.C. ARKARA MOONLIGHT SRL SRL , persoana juridica de naționalitate romana, având sediul social in Tirgu-Mures, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cu numar de inregistrare la Registrul Comertului  Mures J26/1201/2015, CUI: 35290691 capital social subscris si varsat de 1200 lei.

Vânzător –SC ARKARA MOONLIGHT SRL sau Pelso-Lexy.ro
Cumpărător – poate fi orice persoana fizica care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridica sau orice entitate juridica care își face un Cont in Site si efectuează o Comanda.
Client – poate fi orice persoana fizica care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridica care are sau obține acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Pelso-Lexy.ro (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre Pelso-Lexy.ro si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui Cont.
Utilizator – orice persoana fizica care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridica înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si Condiții Generale.
Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adaugă Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.
Cont – secțiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii si care conține informații despre Client/Cumpărător si istoricul Cumpărătorului in Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete si actualizate.
Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului sa își creeze Liste cu Bunuri si Servicii pe care dorește sa le urmărească in vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor si Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.
Lista – secțiunea din Favorite in care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adaugă Bunuri sau Servicii pe care dorește sa le urmărească in vederea unei eventuale achiziții si pe care, ulterior, le poate șterge sau le poate adaugă in coșul de cumpărături („Coșul meu”).
Listele sunt Private: acestea pot fi vizualizate numai de titularul Contului. Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca si publice oricând, direct din Contul sau, secțiunea Favorite.
Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului sa adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește sa le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; in cazul in care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor si Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.
Site – magazinul online găzduit la adresa web pelso-lexy.ro si subdomeniile acestuia.
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri si Servicii de pe Site.
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele si serviciile menționate in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.
Campanie – acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Bunuri si/sau Servicii având un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.
Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre Vânzător si Cumpărător, fără prezenta fizica simultana a Vânzătorului si a Cumpărătorului.
Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioada;
 • informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisa de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactata pe baza experienței personale si capacitații acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca Bunul sau Serviciul respecta sau nu specificațiile menționate de către producător.
Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător fata de un produs. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare Bun având posibilitatea de a primi un punctaj cuprins intre 1 si 5 stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui Bun sau Serviciu.
Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.
Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre Bunurile sau Serviciile din pagina respectiva.
Răspuns – informație scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare in Site, in pagina unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferita de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător in cadrul unei discuții.
Document – prezentele Termene si Condiții.
Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri si Servicii adăugate in secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” precum si alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața si sondaje de opinie.
Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun si/sau Serviciu de către Pelso-Lexy.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea modalităților de plata agreate de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Specificații – toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor așa cum sunt precizate in descrierea acestora.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

 • Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
 • Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
 • Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii.
 • Contractul se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător in momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice si/sau telefonic a notificării de expediere a Comenzii.
 • Documentul si informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, in completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

POLITICA DE VANZARE ONLINE

 • Accesul in vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.
 • Pentru motive justificate PELSO-LEXY.RO își rezerva dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului in vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel PELSO-LEXY.RO. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al PELSO-LEXY.RO, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.
 • Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta, inclusiv prin suport online (Live Chat) sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.
 • In cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, PELSO-LEXY.RO își rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejării informației din cadrul Site-ului.
 • PELSO-LEXY.RO poate publica pe Site informații despre Bunuri si/sau Servicii si/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care PELSO-LEXY.RO are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.
 • Tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si includ T.V.A.. Caracterul preturilor exprimate este informativ, valoarea produselor se stabilește de către vânzător la solicitarea individuala a clientului.
 • Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

 • Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

 • Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a PELSO-LEXY.RO, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).
 • Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de PELSO-LEXY.RO, includerea oricărui Conținut in afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al PELSO-LEXY.RO asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al PELSO-LEXY.RO.
 • Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific si valid încheiat intre PELSO-LEXY.RO si acesta, si fără nicio garanție implicit sau expres formulata din partea PELSO-LEXY.RO cu referire la acel Conținut.
 • Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.
 • In cazul in care PELSO-LEXY.RO conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea PELSO-LEXY.RO pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
 • Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea PELSO-LEXY.RO si/sau al angajatului/prepusului PELSO-LEXY.RO care a mijlocit transferul de Conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut.
 • Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, in cazul in care acesta exista.

COMANDA

 • Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat in coșul de cumpărături, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție in măsura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu in coșul de cumpărături, in lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.
 • Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii.
 • Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, in orice situație in care este necesara contactarea Cumpărătorului.
 • Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, in urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese in cazul in care datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;
 • Cumpărătorul are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
  – ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
  – ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei lot – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi
 • In cazul in care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va putea exercita dreptul prin trimiterea unui mesaj electronic (email) exclusive pe adresa info@pelso-lexy.ro
 • In cazul in care Clientul/Cumpărătorul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. In cazul in care Comanda este achitata, Vânzătorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata după cum urmează:
  – Pentru Comenzile achitate cu online cu card -> prin virament bancar
  – Pentru Comenzile achitate ramburs -> prin restituirea contravalorii produsului in contul bancar transmis de client.
 • Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vândute sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recenta).
 • Daca Bunul este returnat într-o stare in care nu mai poate fi returnat către furnizor/partener (prezinta urme de montaj, accesorii lipsa, Bunul este deteriorat), ne rezervam dreptul de a refuza returnarea bunului si/sau anularea vânzării.

 

Diminuarea valorii Bunurilor returnate

 • Deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Cumpărătorul nu are posibilitatea de a verifica Bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract.
  Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor.
 • In cazul in care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumpărătorul este responsabil pentru diminuarea valorii Bunurilor.
  Accesoriile (manuale de utilizare, fise tehnice, atașamente etc.) aflate în cutia Bunului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Ca urmare, Cumpărătorul are obligația atunci când își exercita dreptul de retragere din contract sa îl returneze in ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoiere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia.
  Bunurile returnate ce prezinta urme de uzură/montaj (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) nu se accepta retur.
 • In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștința acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul si-a exprimat in mod expres intenția de reziliere a Contractului.
 • Disponibilitatea unui Bun va fi afișata in Site după cum urmează:
  – “in stoc” – produsul este disponibil in stoc propriu
  – “in stoc furnizor” – Bunul nu este disponibil in stocul PELSO-LEXY.RO. Daca înregistrezi o Comanda pentru un Bun care are in dreptul lui “in stoc furnizor”, unul dintre consultanții noștri de vânzări te va contacta in cel mai scurt timp ca sa iți comunice disponibilitatea Bunului.
  – “la comanda” – Bunul nu este disponibil in stocul PELSO-LEXY.RO si pentru moment nu avem informații despre disponibilitatea acestuia in stocul furnizorului. Dar, daca înregistrezi o Comanda pentru un Bun care are in dreptul lui “la comanda”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica disponibilitatea produsului in stocul furnizorului si te va contacta ca sa iți comunice disponibilitatea Bunului.
  – “precomanda” – Bunul nu este disponibil in stocul PELSO-LEXY.RO si nici in stocul furnizorului. Dar, daca înregistrezi o comanda pentru un Bun care are in dreptul lui “precomanda”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului si te va contacta ca sa iți comunice disponibilitatea Bunului.
  – “stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil in stocul PELSO-LEXY.RO
  – “momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Bunul pentru ca nu se găsește in stocul furnizorului.

BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

 • Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
  • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
  • furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
  • furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  • furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
  • furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

 

CONFIDENTIALITATE

 • PELSO-LEXY.RO va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate in prezentul Document.
 • Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
 • Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, in interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. PELSO-LEXY.RO nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația in vigoare nu prevede alte specificări in acest sens.

 

COMUNICARI COMERCIALE

 • Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica in orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale si tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:
  • prin modificarea setărilor din Cont la secțiunea “Abonările mele”;
  • prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in Comunicările Comerciale primite de la Vânzător; sau
  • prin contactarea Vânzătorului.
  • Prin adăugarea de Bunuri sau Servicii in secțiunea din Cont:
   “Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:
   – la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate in secțiunea “Coșul meu”,
   – la recomandări de Bunuri sau Serviciilor similare cu cele adăugate in secțiunea “Coșul meu”,
   – la existenta Bunurilor sau Serviciilor in secțiunea “Coșul meu”, si
   – disponibilitate stoc Bunuri sau Serviciilor adăugate in secțiunea “Coșul meu”.
   “Favorite”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:
   – la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate in secțiunea “Favorite”,
   – la recomandări de Bunuri sau Servicii similar cu cele adăugate in secțiunea “Favorite”, si
   – disponibilitate stoc sau Serviciilor Bunuri adăugate in secțiunea “Favorite”.
 • In urma achiziționării unui Bun sau Serviciu, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:
  – sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate împreuna cu Bunul sau Serviciul achiziționat.
 • Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, in orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 9.3. de mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in mesajele comerciale primite de la PELSO-LEXY.RO sau prin contactarea PELSO-LEXY.RO in acest sens.
 • De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri si Servicii si a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piața si sondaje de opinie. Informațiile obținute in urma acestor cercetări de piața si a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate in scopuri publicitare ci doar in cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piața si sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. si nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor in scopuri de cercetare de piața si sondaje de opinie in orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in mesaj sau prin contactarea PELSO-LEXY.RO.

 

FACTURARE – PLATA

 • Preturile Bunurilor si Serviciilor afișate in cadrul site-ului www.pelso-lexy.ro includ T.V.A.
 • Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.
 • Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri si/sau Servicii vândute de PELSO-LEXY.RO, precum și pentru orice alte plăti aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adăugarea facturii in Contul Cumpărătorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail menționata de Cumpărător in Contul sau.
 • Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informațiile si documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont.
 • Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul sau, va deține o evidenta a facturilor emise de PELSO-LEXY.RO, putând-le salva si arhiva la rândul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o dorește.
 • Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprima acordul sa primească facturile in format electronic prin adăugarea acestora de către PELSO-LEXY.RO in Contul sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționata in Contul sau.
 • In cazul in care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzeci și opt) de ore in Cont, te rugam sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: info@pelso-lexy.ro.

LIVRAREA BUNURILOR

 • Condițiile de livrare a Bunurilor si Serviciilor vândute de către PELSO-LEXY.RO le regăsești in secțiunea Livrare comenzi.
 • Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 • Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul României.